Educatie en randprogramma @ Kunsthal KAdE

Van 27 januari 2018 tot 6 mei 2018 is de tentoonstelling Tell Freedom. 15 South- African artists te zien in Kunsthal KAdE. In deze tentoonstelling tonen 15 jonge Zuid-Afrikaanse kunstenaars hun werk, die zich verdiepen in de historie, het heden en de toekomst van Zuid-Afrika in een globale context. Met het rand- en educatief programma draagt de tentoonstelling bij aan de discussie over ongelijkheid en het streven naar een inclusieve samenleving, zowel in Zuid-Afrika als in Nederland.

Het randprogramma bestaat uit verschillende lezingen en een symposium, die verdieping bieden aan het publiek en de tentoonstelling in een context plaatsen. Daarnaast is er een uitgebreid educatief programma voor basis- en voortgezet onderwijs, waarbij leerlingen bewust worden over kaders waarin ze denken en oordelen die ze automatisch hebben. Hoe zien zij de toekomst in een wereld vol met verschillende mensen? Beide programma’s zijn door mij vormgegeven en gecoördineerd.

 

Kom meer te weten over Fenny!